Kurdiliitto on aatteellisesti, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, jonka tarkoituksena on:

  1. toimia jäsentensä ja Suomen kurdiyhteisön yleisen ja yhteisen edun valvojana:
    Liiton muodostavat Suomessa toimivat yhdistykset. Kattojärjestönä liitto luo puitteita jäsenjärjestöjensä toiminnan kehittämiseksi ja edistää jäsenjärjestöjen välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Liitto yksin ja yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa toimii Suomen kurdiyhteisön edunvalvojana.
  2. edistää kurdien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan:
    Liitto pyrkii oman toiminnan keinoin tukea ja kannustaa yhteisön jäseniä opiskelemaan, käymään työssä, ryhtymään yrittäjiksi ja osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnalliseen ja poliittiseen toimintaan Suomessa. Liiton pyrkimyksenä on edistää suomalaisen ja kurdilaisen kulttuurin välistä vuoropuhelua ja yhteisymmärrystä sekä toimia rakentavana voimana yhteisöjen vuorovaikutuksessa.
  3. tukea kurdikansan rauhanomaisia itsemääräämispyrkimyksiä Kurdistanissa:
    Liitto pyrkii nostamaan Kurdistanin ihmisoikeustilanteeseen ja kurdikysymykseen liittyviä asioista julkiseen keskusteluun Suomessa sekä luomaan yhteyksiä ja vahvistamaan yhteistyötä Suomen ja Kurdistanin välillä.

Liitto kannattaa demokratiaa, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.