Sääntöjemme mukaan jäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa toimivat kurdiyhdistykset sekä kurdeja tukevat rekisteröidyt yhdistykset ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

  • Yhdistyksellä tulee olla vähintään 10 jäsentä.
  • Yhdistyksen tulee olla toiminut vähintään vuoden sen rekisteröimisestä.
  • Yhdistyksen tulee hyväksyä liiton tarkoitusperät ja kulloinkin voimassaolevat säännöt.

Yksityishenkilöt ja muunlaiset järjestöt voidaan hyväksyä liiton kannattajajäseniksi. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta liiton kokouksissa.

Jäsenyyttä voi hakea kirjallisesti täyttämällä jäsenyyshakemus. Liiton hallitus käsittelee hakemuksen ja päättää jäsenyydestä. Jäsenyyshakemukseen tulee liittää enintään kolme kuukautta vanha rekisteriote, edellisen vuoden toimintakertomus sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelma tai vapaamuotoinen kuvaus toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta.

Mikäli yhdistyksenne on kiinnostunut liittymään Kurdiliiton jäseneksi tai kunniajäseneksi, pyydämme olemaan yhteyksissä.

Olette lämpimästi tervetulleita tekemään yhteistyötä tai jäseneksi.